40 triệu USD đặt áp giải nghiệm khách sạn qua ngoài vũ trụ

Một nhà đầu tư Nga còn gấp co chừng chừng 12 bởi khách khứa du lịch ấm có sẵn sàng quăng quật ra mạng tiền "khủng" nhằm xây dựng đơn khách khứa sạn hắn dưỡng ngoài chẳng gian.

Theo Engadget, Nga còn dự định xây dựng đơn khách khứa sạn qua bên ngoài chẳng gian. Nó sẽ nhằm nhằm tại Trạm chẳng gian Quốc tế ISS. Tuy nhiên, khách khứa sạn nào sẽ chỉ dành cho những người ấm có. Bởi nhẽ, nhằm nhằm tận hưởng đơn kỳ hắn trường gia tộcc 1 đến 2 bằng ở đây, khách khứa hàng sẽ nếu quăng quật ra đến chừng 40 triệu USD. Nếu chịu nhởi hơn nữa, chi thêm 20 triệu USD, khách khứa hàng cụm từ gia tộc sẽ nhằm khám phá chẳng gian vũ trụ bên ngoài ISS cùng đơn phi hành ta gia.

Mặc dù du lịch chẳng gian chẳng nếu là đơn ý tưởng mới mà việc xây đơn khách khứa sạn chính thức chửa chừng nhằm đề xuất trước đấy. Trong khi cạc công ty khác đã chỉ tập hợp ra việc cuốn khách khứa ra cạc chuyến đi nlắp thời ý tưởng mới cụm từ Nga hình như là đơn bước ngoặt, thỏa mãn nhu cầu chừng hiểu bay chẳng gian bên ngoài cụm từ con người, giúp gia tộc tận dụng thời kì tối đa cụm từ tớ ở bên ngoài vũ trụ. Cơ quan tiền vũ trụ Nga sẽ giúp những người có tiền nhằm thực hành ta mong muốn cụm từ tớ.

40 triệu USD nhằm giải nghiệm khách khứa sạn sang ngoài vũ trụ - 1

(Ảnh minh gia tộca)

Khách sạn nào sẽ có bốn buồng ngủ chừng hai mét vô thiên lủng cùng cửa sổ rộng 9 ich. Nó cũng sẽ có 2 trạm y tế và nhà vệ sinh cá nhân chủ nghĩa, khu vực sảnh đấu khách khứa cùng cửa sổ 16 inch, buồng tập thể dục và nhằm trang bị trưởng WI-FI. Điều nào nhằm cho là sẽ giúp khách khứa hàng cụm từ gia tộc có thể san sẻ kinh nghiệm thực tại cụm từ tớ trên cạc dụng cụ thông báo tầng lớp.

Tất nhiên, lý do bên sau việc xây dựng khu hắn dưỡng nào chẳng chỉ thuần tútrang phục mùa cho việc vui nhởi tiêu khiển. Nó sẽ góp phần đem lại đơn khoản thu to cho Nga nhằm chi giả cho việc xây dựng thêm đơn modul lắp ra ISS.

Nhà thầu RKK Energia bây giờ còn cáng đáng dự án nào. Họ sẽ cung gấp cho cạc nhà khoa gia tộcc đơn buồng thí nghiệm và trạm cung gấp năng lượng trên ISS.

RKK Energia hi vẳng sẽ chừng chừng nhằm đơn hay hai hành ta khách khứa du lịch cho mỗi một chuyến bay. Và chỉ cần có ít ra 6 hành ta khách khứa chịu chi giả mỗi một năm thời gia tộc chỉ chết 7 năm nhằm hoàn trả nguyên.

Tuy nhiên, Nga sẽ nếu rất cân nhắc bay điều nào khi ISS dự định sẽ dừng hoạt động ra năm 2028. Sẽ có rất ít thời kì nhằm gia tộc xây dựng khách khứa sạn và lôi kéo khách khứa du lịch ấm no ra những chuyến đi nào. Và quan tiền yếu hơn, nhằm có thể xây dựng nó, nhà thầu sẽ bắt nếu có sẵn 12 hành ta khách khứa sẵn sàng giả 4 triệu USD trước chỉ cùng những hẹn bay đơn chuyến đi mai sau.

RKK dự định sẽ chết chừng 5 năm nhằm xây dựng khúc khách khứa sạn nào.