Độc đáo chi dưa chuột ảnh ngôi sao, quả tim hoi sốt khắp thế giới

So với dưa chuột bình đền, sản phẩm nào có giá như mắc cấp 2 – 3 dò.

Vài năm trước, sản phẩm dưa chuột ảnh trái tim đặt trưng nửa tại siêu thị Sainsbury's, Anh quốc nhân Valentine hẵng hoi sốt khắp thế giới. Giống dưa nào bản tính đặt tạo ảnh tự buổi đương non nhờ cậy một khuôn ảnh trái tim đặc biệt. Dựa trên vốn dĩ lý một giản nào, cạc nông gia Trung Quốc hẵng sáng tạo thêm chi dưa chuột ảnh ngôi sao vô với đẹp mắt.

Độc đáo chi dưa chuột ảnh ngôi sao, trái tim hoi sốt khắp thế giới - 1

Món sa buổi vô với ngon mắt đặt trang hoàng vị những khoảnh dưa chuột ảnh ngôi sao và ảnh trái tim

Độc đáo chi dưa chuột ảnh ngôi sao, trái tim hoi sốt khắp thế giới - 2

Dưa đặt cho ra khuôn tạo ảnh tự buổi đương non

Độc đáo chi dưa chuột ảnh ngôi sao, trái tim hoi sốt khắp thế giới - 3

Khi trưởng thành, trái sẽ có ảnh trái tim hay ngôi sao tùy ý

Trong cạc lỡi cưới hay cơ hội Valentine dãy năm tại Trung Quốc, dưa chuột ảnh trái tim và ảnh ngôi sao là một trong suốt những hoa trang hoàng đặc sắc chẳng thể thiếu. Nhu cầu bay chi rau xanh nào cũng ngày một cao. Ngoài một đặt dãy tự cạc cặp đôi, cạc nhà dãy tiệc cưới thời dưa chuột tạo ảnh đương đặt cạc bà cạc cô hưởng ứng nhiệt liệt.

Độc đáo chi dưa chuột ảnh ngôi sao, trái tim hoi sốt khắp thế giới - 4

So với dưa chuột bình đền, sản phẩm nào có mùi vị và giá như trị dinh dưỡng tương đương mà lại chết giàu thời kì, đánh lực và tổn phí đặt chăm nom hơn. Vì cầm, giá như hạng chúng chẳng rẻ và đền đặt nửa theo trái thay vì theo bốc. Giá mỗi một trái chao đảo tự 5 – 10 NDT (17.000 – 34.000 VNĐ), loại to thời mắc hơn một tẹo.