Mùng 3 tết, rủ rau đi ngắm nghía 'kỳ hoa dị thảo' ở Sài Gòn

Mùng 3 Tết, Hội hoa Xuân tiến đánh hòn Tao Đàn (quận 1, TP.HCM) nhộn nhịp du khách khứa. Đến chốn nào, dã man người có dịp du xuân, chiêm ngưỡng những “kỳ hoa dị thảo”.

Mùng 3 tết, rủ nhau đi nhắm nhía 'kỳ hoa dị thảo' ở Sài Gòn - 1

Người Sài Gòn đi nhắm nhía “kỳ hoa dị thảo”

Mùng 3 tết, rủ nhau đi nhắm nhía 'kỳ hoa dị thảo' ở Sài Gòn - 2

Hội hoa xuân Tao Đàn năm 2018 có trên 4.000 hiện vật tự kiểng cổ, bon sai, non cỗ, gốc trẽ lượng khô khan tạo dáng… đặt thiết kế độc đáo, thu thút sự quan liêu bụng ngữ du khách khứa khi tới họp hoa xuân. Trong ảnh: gia đình tạo dáng đằng đơn gốc mai dáng xinh

Mùng 3 tết, rủ nhau đi nhắm nhía 'kỳ hoa dị thảo' ở Sài Gòn - 3

Gây bất thần, chìm trồ giàu nhất cho du khách khứa tại họp hoa chính là “lão me” cận 400 giai đoạn. Lõi lượng me hử tắt hơi khô khan chỉ còn lại vỏ mà nó đã sống và phát triển thông thường.

Mùng 3 tết, rủ nhau đi nhắm nhía 'kỳ hoa dị thảo' ở Sài Gòn - 4

Cây cốt tử sống văn bằng vỏ

Mùng 3 tết, rủ nhau đi nhắm nhía 'kỳ hoa dị thảo' ở Sài Gòn - 5

Lần trước hết chộ lượng mai xanh Đà Lạt, bà Nguyễn Thị Hoa (60 giai đoạn, quê Thanh Hóa) khô khanng khỏi kinh ngạc: “Rất xinh và lạ mắt. Tôi hử chụp vài ba bắt ảnh công kỷ niệm”.

Mùng 3 tết, rủ nhau đi nhắm nhía 'kỳ hoa dị thảo' ở Sài Gòn - 6

Cà chú cơ thể gỗ xum xuê trái

Mùng 3 tết, rủ nhau đi nhắm nhía 'kỳ hoa dị thảo' ở Sài Gòn - 7

Cây dâu nhãi dung nhan xuân

Mùng 3 tết, rủ nhau đi nhắm nhía 'kỳ hoa dị thảo' ở Sài Gòn - 8

Mùng 3 tết, rủ nhau đi nhắm nhía 'kỳ hoa dị thảo' ở Sài Gòn - 9

Tiểu cảnh bon sai

Mùng 3 tết, rủ nhau đi nhắm nhía 'kỳ hoa dị thảo' ở Sài Gòn - 10

Mùng 3 tết, rủ nhau đi nhắm nhía 'kỳ hoa dị thảo' ở Sài Gòn - 11

Mùng 3 tết, rủ nhau đi nhắm nhía 'kỳ hoa dị thảo' ở Sài Gòn - 12

Cây me trăm giai đoạn, đem ý nghĩa dài tồn, sinh sôi

Mùng 3 tết, rủ nhau đi nhắm nhía 'kỳ hoa dị thảo' ở Sài Gòn - 13

Kiểng bonsai mini cũng đặc biệt cuốn khách khứa thưởng lãm

Mùng 3 tết, rủ nhau đi nhắm nhía 'kỳ hoa dị thảo' ở Sài Gòn - 14

Mùng 3 tết, rủ nhau đi nhắm nhía 'kỳ hoa dị thảo' ở Sài Gòn - 15

Mùng 3 tết, rủ nhau đi nhắm nhía 'kỳ hoa dị thảo' ở Sài Gòn - 16

Mùng 3 tết, rủ nhau đi nhắm nhía 'kỳ hoa dị thảo' ở Sài Gòn - 17

Mùng 3 tết, rủ nhau đi nhắm nhía 'kỳ hoa dị thảo' ở Sài Gòn - 18

Mùng 3 tết, rủ nhau đi nhắm nhía 'kỳ hoa dị thảo' ở Sài Gòn - 19

Xem múa rồng ở họp hoa xuân