Nghiện chụp ảnh selfie có thể hoi ra bệnh thần kinh

Tạp chấy Quốc tế bay Sức mạnh Tâm dốt và Nghiện nhỉ phân loại hành vi ám hình nếu chụp hình selfie như là đơn loại bệnh dốt kinh thực thụ và có gã gọi riêng.

Chỉ vài ba năm trước, ra năm 2014, đơn thông báo lan lan truyền cho biết, Hiệp họp Tâm dốt Hoa Kỳ (APA) phanh ra cái gã “selfitis” như đơn loại bệnh rối loàn dốt kinh mới. Ở thì chấm ấy, đấy là tin mỏ ác mạo; tuy nhiên giờ đây nó nhỉ vách hiện thực.

Nghiện chụp hình selfie có thể hoi ra bệnh dốt kinh - 1

Nhiều người cảm thấy “thiếu vắng” điều gì đấy khi không có bắt hình selfie nào trong suốt ngày.

Tác vờ vịt nghiên cứu bao gồm Janarthanan Balakrishnan chọc Trường Quản trừng phạt Thiagarajar ở Madura (Ấn Độ) và Mark D. Griffiths chọc Đại học Nottingham Trent (ở Nottingham, Anh). Họ nhỉ thiết lập đơn thước đo bay hành vi selfie (SBS) đặt xem cạch dã man người cầm thực hành việc chụp hình selfie ở giàu tình trạng khác rau, tùy chọc ra chừng độ hiểm mức nó.

Quá đệ trình nghiên cứu đặt thực hành cùng 225 sinh viên tới trường đoản cú Ấn Độ, sau đấy rà và phân loại 3 nhúm người selfie khác rau, gồm: Rối loàn tư cạch ranh giới, gấp bụng tính và mãn bụng tính. Nghiên cứu phát hiện ra rằng, 9% người dự nhỉ công nhận chụp 8 bắt hình selfie mỗi một ngày, trong suốt khi 25% chụp đặt san sẻ cho 3 hay giàu người mỗi một ngày.

“Thông đền, những người nào có tình trạng bị thiếu từ tín và cần chừng sự quan tiền bụng trường đoản cú những người xung quan tiềnh. Điều nào tương từ cạc triệu làm chứng hoi ghiền khác. Hiện nay, sự tồn tại mức bệnh nào hình như nhỉ đặt công nhận và hi vẳng nghiên cứu sẽ giúp dã man người hiểu thêm bay cạch thức và lý do vì sao dã man người phát triển hành vi nào, cũng như những nhân tố có thể hình hưởng tới giàu người nhất”, Balakrishnan cho biết.