Người Việt chi 18 triệu USD mua hoa ngoại ngắm nghía Tết

Các loại hoa, lượng cảnh đặt gia nhập cảng khoẻ năm nay đốn là danh thiếp loại hoa, lượng cảnh thể lượng sống như hoa lan, hoa tử quy, vạn niên que, tùng cảnh…

Theo thống kê hạng Tổng cục cằn Hải quan liêu, gia nhập cảng hoa, lượng cảnh (bao gồm thể củ, lượng, cành…) hạng Việt Nam trước cơ hội Tết Nguyên đán năm 2018 (trường đoản cú ngày 1-12-2017 tới 31-1-2018) đạt kim ngạch 18 triệu USD, tăng khoẻ 47% so cùng cơ hội Tết năm ngoái.

Các thị trường cung gấp hoa, lượng cảnh qua Việt Nam có kim ngạch tăng khoẻ như Hà Lan cùng hơn 5 triệu USD, tăng 76%; Trung Quốc đạt 3,6 triệu USD, tăng 80,8% so cùng cơ hội Tết năm ngoái.

Các loại hoa, lượng cảnh đặt gia nhập cảng khoẻ năm nay đốn là danh thiếp loại hoa, lượng cảnh thể lượng sống, đạt kim ngạch 7,9 triệu USD, đoạt 43,8% trong suốt tổng kim ngạch gia nhập cảng cùng những loại lượng như hoa lan, hoa tử quy, vạn niên que, tùng cảnh…

Riêng danh thiếp loại hoa, lượng cảnh thể củ đặt gia nhập cảng trị giá 7,6 triệu USD, đoạt 42,1% trong suốt tổng kim ngạch gia nhập cảng hoa, lượng cảnh trước cơ hội Tết năm 2018.

Các loại hoa thể củ đặt gia nhập cảng đốn là củ hoa lily xuất xứ trường đoản cú Hà Lan đạt kim ngạch 4,4 triệu USD, xuất xứ trường đoản cú New Zealand cùng kim ngạch 1,1 triệu USD, xuất xứ trường đoản cú Pháp là hơn 1 triệu USD…

Người Việt chi 18 triệu USD mua hoa ngoại ngắm Tết - 1

Ngoài sản phẩm trong suốt nác, cơ hội Tết, hoa lan đương đặt gia nhập giàu trường đoản cú Thái Lan, Đài Loan…

Bên mé đấy, danh thiếp loại hoa thể cành cơ hội Tết năm 2018 đạt kim ngạch gia nhập cảng trên 2,4 triệu USD, giảm nhẹ so cùng 2,5 triệu USD hạng cơ hội trước Tết năm ngoái. Trong đấy, đốn là cành hoa phong lan bá có xuất xứ trường đoản cú Thái Lan đạt 2,2 triệu USD…