Nước sôi đóng băng khi hất lên cao dưới trời đất ơi âm chừng

Nước sôi đấyng vượt ngay khi hất lên cao dưới trời cáu ơi âm chừng

Nước sôi đấyng vượt ngay khi hất lên cao dưới trời cáu ơi âm chừng

Video ghi lại cảnh Amy Fogarty, đơn người dân sống cận hầu Superior ở Duluth, Minnesota, Mỹ, hất đơn chậu nác lên chẳng giữa trời cáu ơi nóng cuốn giàu sự để ý, Yahoo News bữa nay đưa tin.

Fogarty đem đơn chậu nác sôi bé ra ngoài trời cáu ơi hôm 27/12. Khi cô hất nác lên cao, những giọt nác lập tức đấyng vượt giữa chẳng do thời máu quá nóng, sau đấy mới lâm xuống cáu dưới thể vượt.

Nhiệt chừng ở Duluth hôm 27/12 hè xuống dưới 0 chừng C. Nhiệt chừng tại đô thị International Falls cận đấy xuống đến -38 chừng C, theo Cơ quan liêu Thời máu Quốc gia Mỹ (NWS).

Hồ Superior tỏa khói do thời máu quá nóng. Ảnh: Herald Sun.

Hồ Superior tỏa khói do thời máu quá nóng. Ảnh: Herald Sun.

Người dân tại Duluth cũng chứng kiến quan liêug cảnh chừngc đáo khi khói trắng che đặc phương diện hầu Superior sáng hôm 26/12. Đây là hiện tịnh khói bể, xảy ra khi không khí bừa nóng sạt trên miền nác siêu hơn.

Thu Thảo