Phát hoảng cùng 10 tấn mì bá có hàn the ở Tây đô

Công an TP Cần Thơ nhỉ niêm phong 10 tấn mì sợi và danh thiếp dung dịch nhỉ pha nhao chồng hàn the thứ đơn cơ sở.

Ngày 26-1, Phòng Cảnh áp Môi dài Công an TP Cần Thơ nhỉ rà cơ sở sinh sản mì T. Th. (địa chỉ tại đàng 30-4, bầy Hưng Lợi, quận Ninh Kiều). Lúc rà, ông Huỳnh Hữu Lộc – chủ cơ sở – đi vắng.

Phát hoảng với 10 tấn mì bá có hàn the ở Tây đô - 1

Lực cây chức năng niêm phong mạng mì sợi thứ cơ sở T.Th. Ảnh: Công an cung gấp

Qua rà, lực cây phát hiện cơ sở có hành vi pha nhao chồng hàn the ra vốn dĩ liệu cái thần hồn đặt sinh sản mì bá. Chủ cơ sở nào dấn việc cho hàn the ra mì đặt dai hơn và bảo quản đặt lâu hơn.

Theo ngành chức năng, chồng hàn the nào bị ngăn cấm sử dụng trong suốt sinh sản thật phẩm vì có thể hoi ngộ độc gấp và mãn tâm tính, công thương tổn cật, rối loạn chức năng… và có khả năng hoi ung thư.

Phát hoảng với 10 tấn mì bá có hàn the ở Tây đô - 2

Chủ cơ sở dấn nhao hàn the ra vốn dĩ liệu cái thần hồn công mì đặt mì dai hơn. Ảnh: Công an cung gấp

Phòng Cảnh áp Môi dài nhỉ lập biên bản niêm phong 10 tấn mì sợi thành phẩm và hơn 10 áo quan dung dịch nhỉ pha nhao chồng hàn the, đặt đấu điều tra công rõ, xử lý.