Rét căm căm, dân đã nhóm sóng ngắt rau đặc sản chỉ nhú ra vụ đông

Mặc cái nóng và mưa phùn mực vụ đông, trên danh thiếp ghềnh bần tiện nằm áp cạnh sóng xứ bể ở huyện Bình Sơn, giàu người dân trong suốt xứ đã hặm hụi chừng ngứt rau mứt, thu bay từ bỏ 150.000-300.000 đồng/người/ngày.

Clip: “Đội” mưa nóng ra ghềnh bần tiện ngứt rau mứt

Gọi là rau mà đây là đơn loại rong bể chỉ nhú ra vụ đông trên danh thiếp ghềnh bần tiện nham thạch nằm liền cạnh sóng giàu xứ ven bể xứ Trung. Riêng Quảng Ngãi rau mứt nhú giàu ở khu vực ghềnh bần tiện mực huyện Bình Sơn.

Rét căm căm, dân đã đội sóng ngứt rau đặc sản chỉ nhú ra vụ đông - 1

Rét căm căm, dân đã đội sóng ngứt rau đặc sản chỉ nhú ra vụ đông - 2

Rau mứt có màu nâu sẫm, cơ thể sụn mềm báo cáo, tạo thành chùm ở phần ngọn. Đây cũng là đơn trong suốt ba loại rong bể đặt ưa ưa thích nhất, với danh thiếph chế biến là sử dụng nấu gác với danh thiếp loại cá, giết, tôm.

Rét căm căm, dân đã đội sóng ngứt rau đặc sản chỉ nhú ra vụ đông - 3

Để thu hoạch loại rau đặc biệt nào là, người dân chốn đây sử dụng tay ngứt, hay sử dụng đơn khoảnh kim khí báo cáo đặt bồ cào.

Rét căm căm, dân đã đội sóng ngứt rau đặc sản chỉ nhú ra vụ đông - 4

Mùa thu ngứt rau mứt đền diễn ra từ bỏ tháng 10 Âm lịch năm trước và kéo dài cho tới cả tháng Giêng năm sau thời kết thúc.

Rét căm căm, dân đã đội sóng ngứt rau đặc sản chỉ nhú ra vụ đông - 5

Ban ngày khi thủy triều co xuống, những ghềnh bần tiện bắt đầu bại lộ ra, người dân trong suốt xứ lại ơi ới đòi rau đi thu ngứt rong mứt; tới khi thủy triều dưng lên thời bay. Lượng rau mứt thu ngứt đặt phụ thuộc ra từ bỏng khu vực và thời kì đi thu hoạch.

Rét căm căm, dân đã đội sóng ngứt rau đặc sản chỉ nhú ra vụ đông - 6

Hôm nào là ít thời chừng 1 kg/người, giàu 2-4 kg/người. Rau mứt ngứt bay đặt đem ra chợ nửa với giá như chừng 150.000 đồng/kg. Tuy mạng tiền đem bay từ bỏ thu ngứt rau mứt chẳng to mà người dân xứ ven bể Bình Sơn có thêm đơn chừng thu nhập trong suốt những ngày bể cồn chẳng thể ra khươi.