Sở hữu gỗ lũa quý báu ảnh “rùa hóa rồng”, chủ nhân ra giá như 600 triệu

Với dạng hình “rùa hóa rồng” tác phẩm đặt chủ nhân đặt tên là “Long Quy”. Một phần ngữ tác phẩm đặt dát vàng tinh tế khiến người xem chìm trồ.

Sở hữu gỗ lũa quý hình "rùa hóa rồng", chủ nhân ra giá như 600 triệu - 1

Tác phẩm Long Quy độc đáo nào nhẹ 1 tấn, dài 2,4m, cao 1,7m còn đặt trưng bày tại Hội chợ sinh vật cảnh ở Quảng dài Sân vận cồn Mỹ Đình (Hà Nội), cuốn rất đông sự để ý ngữ khách khứa tham quan

Sở hữu gỗ lũa quý hình "rùa hóa rồng", chủ nhân ra giá như 600 triệu - 2

Theo bởi chủ nhân, tác phẩm đặt công trường đoản cú gốc đơn lượng gỗ nu dân đinh có tuổi thế hệ cận 700 năm, xuất xứ trường đoản cú miền cáu Tây Nguyên.

Sở hữu gỗ lũa quý hình "rùa hóa rồng", chủ nhân ra giá như 600 triệu - 3

Phần vơi rùa đặt giữ vốn dĩ bản phần nu xù xì trường đoản cú thiên nhiên

Sở hữu gỗ lũa quý hình "rùa hóa rồng", chủ nhân ra giá như 600 triệu - 4

Các nghệ nhân sáng tạo ra tác phẩm Long Quy cùng giàu chi tiết cầu kì. Để nổi trội, cạc nghệ nhân hả dát 3 lượng vàng lên đơn mạng phần ngữ tác phẩm.

Sở hữu gỗ lũa quý hình "rùa hóa rồng", chủ nhân ra giá như 600 triệu - 5

Phần trên vơi rùa là tịnh Phật cùng ý nghĩa đem giỏi lộc cho gia chủ

Sở hữu gỗ lũa quý hình "rùa hóa rồng", chủ nhân ra giá như 600 triệu - 6

Vàng đặt dát ra những nơi phù hợp lý, suy tôn lên nét xinh ngữ tác phẩm

Sở hữu gỗ lũa quý hình "rùa hóa rồng", chủ nhân ra giá như 600 triệu - 7

Sừng rồng vàng óng

Sở hữu gỗ lũa quý hình "rùa hóa rồng", chủ nhân ra giá như 600 triệu - 8

Để hoàn thiện tác phẩm, hai nghệ nhân hả nếu công việc liên thô lỗ trong vòng 3 tháng. Tác phẩm đặt nửa cùng giá như 600 triệu cùng

Sở hữu gỗ lũa quý hình "rùa hóa rồng", chủ nhân ra giá như 600 triệu - 9

Một tác phẩm tịnh Phật kè gỗ lũa có giá như 160 triệu cùng…

Sở hữu gỗ lũa quý hình "rùa hóa rồng", chủ nhân ra giá như 600 triệu - 10

… đặt dát 1 lượng vàng

Sở hữu gỗ lũa quý hình "rùa hóa rồng", chủ nhân ra giá như 600 triệu - 11

Bộ tịnh dát vàng có giá như dãy chục triệu cùng

Sở hữu gỗ lũa quý hình "rùa hóa rồng", chủ nhân ra giá như 600 triệu - 12

Bộ bàn ghế dát 3 lượng vàng có giá như 90 triệu cùng.