TS. Trịnh Thu Tuyết chỉ ra 6 bất cập trong suốt cải tiến “Tiếw Việt”

Khi phần I bản đề xuất cải tiến chữ viết quốc của mực tàu PGS Bùi Hiền (phần phụ âm) được ban bố trên lan truyền am hiểu, tiến đánh luận thoả có những phản ứng quả bề, trong suốt đấy nghiêng bay phản đối! Bài viết lách sau đây cũng là đấu nối mạch nghĩ suy ấy khi PGS ban bố đấu phần II.

Nhìn dchèn nghiêm chỉnh thì Tiếng Việt mực tàu tui có rất giàu điều bất ăn nhập lý cả trăm năm nay, những bất ăn nhập lý được ăn nhập lý đâm kè những qui ước đem bụng tính kệ toan trong suốt cọng cùng sử dụng ngôn của Việt, ví dử cạc chữ viết cái c/k/q, r/d/gi, ng/ngh, g/gh…

Những kệ toan đấy tồn tại lâu dần vách nếp, từ vứt nếp, lâu dần vách chuẩn chấynh tả phổ biến, và chuẩn là đơn trong suốt những ăn tiêu chấy quan tiền trong suốt thiết lập giá như trị thẩm mỹ trong suốt bụng cầm người sử dụng ngôn của Việt! Bất ăn nhập lý luôn tiềm ẩn nhu cầu đổi thay được giảm thiểu tiến đến xoá vứt nó, được dần đem đến bụng tính khoa học, thẩm mỹ cho tiếng Việt!

Tuy nhiên, sự đổi thay nếp thoả ảnh vách dãy trăm năm là điều bừa kì khó khăn, khó từ vứt phương án đổi thay đến vchèn đề giải quyết những hệ lụy cũ trong suốt cạc văn bản dãy trăm năm nay, đặc biệt là khó khăn trong suốt bụng cầm thu nạp mực tàu cọng cùng!

Vậy vchèn đề được ra là giả dụ chừng phương án đặt nhất cho sự đổi thay, phương án ấy lỡ khoa học, ăn nhập lý, lỡ chẳng đổi thay quá giàu những nhân tố có sẵn, lánh hoi mạngc cho cọng cùng!

Phương án do PGS. Bùi Hiền đề xuất có quá giàu sự đổi thay chửa thuyết phục được người sử dụng tiếng Việt, cũng là chủ nhân thực thụ mực tàu tài sản ý củac quí giá như mực tàu cọng cùng, dễ hoi phản ứng bị chừngng cũng là dễ hiểu!

Nhiều quan tiền điểm lý giải sự bất ăn nhập lý, dẫn đến bất khả thi trong suốt những phương án đề xuất mực tàu PGS, mình chỉ xin đem ra đơn cặp quan tiền điểm rất bé bay những bất cập!

TS. Trịnh Thu Tuyết chỉ ra 6 bất cập trong suốt cải tiến “Tiếw Việt” - 1

TS. Trịnh Thu Tuyết – Nguim Giáo viên Ngữ văn THPT Chu Văn An, Hà Nội. Ảnh: Q.Huy

1. Trước cả là sự bất êm thấm trong suốt cạch được vchèn đề:

– Giải quyết khắc phục tình trạng viết lách sai chấynh tả kè cạch xoá vứt ranh giới đúng – sai mực tàu cạc phụ âm!

– Dùng tiếng thủ đô Hà Nôi tiến đánh cơ sở của âm cho việc xác toan danh mục chữ viết cái tiếng Việt. Trong khi đấy, tiếng mực tàu Hà Nội bay căn bản chẳng phân biệt r, d/ s, x/ ch, tr… sẽ chẳng thể đại diện cho cạch pca âm mực tàu người Việt nói chung.

2. Tiếng nói có trước, chữ viết có sau được thu que ngôn của, cầm chữ viết giả dụ biểu bây giờ được đầy đủ cạc dung nhan chừng tinh tế mực tàu ngôn của, chẳng thể xoá nhoà và cùng nhất cạc dung nhan chừng ấy, chẳng thể đổi thay chấynh âm và bắt người sử dụng ngôn của chạy theo chấynh tả khi cùng nhất x/s; ch/tr; r/d…

Một trong suốt những vẻ xinh xẻo mực tàu tiếng Việt chấynh là sự phong phú, uyển dời tinh tế mực tàu của âm, và của âm được ảnh vách cốt vì chưng que áp giải, vần áp giải, âm áp giải, những nhân tố được cấu tạo trước cả kè hệ thống phụ âm và vốn dĩ âm! Sự khác rau giữa cạc phụ âm r – d, ch – tr, x – s… tạo vì thế dung nhan áp giải tinh tế cho cạc âm tiết khi pca âm!

Lấy ví dử, sẽ chẳng thể dchèn ra vẻ xinh xẻo mực tàu li thơ từ: “Những luồng run rẩy rung dời lá” mực tàu Xuân Diệu; li “Đứng phía nào sông sao nuối tiếc/ Sao xót xa như rụng bàn tay” mực tàu Hoàng Cầm; li ” Chí cha chấy cca khua giày dép/ Đen thủi xui thui cũng lụa là” mực tàu Trần Tế Xương; hay ca từ vứt “Trùng trùng lặp bầy đi như sóng… Trùng trùng lặp say trong suốt li ca…” mực tàu Văn Cao… giả dụ pca âm theo hướng cải tiến quốc của được đề xuất!

Sự thiệt chẳng thể phủ dchèn, đấy là của âm tạo vì thế KHÍ mực tàu ngôn của, đấy là cái tinh tế lẻ diệu mực tàu đơn ngôn của! Chính vì thế, mình cho rằng việc cải tiến vì thế hướng đến giải quyết những bất ăn nhập lý thuần tuý bay những chữ viết chẳng tiến đánh phương hại đến của âm!

3. Sau nhân tố của âm là nhân tố từ vứt vị!

Nghĩa biểu bây giờ mực tàu từ vứt vị hệ trọng chặt đến chữ viết! Nếu xoá nhoà ranh giới mực tàu ch/tr, s/x, r/d…, sẽ xuất bây giờ những thương tố cùng âm khác nghĩa rất phức tạp trong suốt tiếng Việt!

Ví dử hai li thơ từ mực tàu Nguyễn Khoa Điềm:” Họ giữ và lan truyền cho ta hột lúa ta trồng trọt/ Họ chuyền lửa qua mỗi một nhà, từ vứt viên than qua con cúi”- người đọc phân biệt sự khác rau giữa ” lan truyền” (sự giao gửi những giá như trị – cốt ý củac – qua thì kì) cùng ” chuyền” (việc dời chủ thương cạc nhân tố phẩy chất trong suốt chẳng gian); phân biệt sự khác rau giữa ” sẻ” trong suốt ” san sẻ” (cốt hướng đến việc bộc bạch/ bụng can/ cùng cảm… cạc giá như trị ý củac;

Nếu là giá như trị phẩy chất, cũng cốt hướng đến cạch biểu bây giờ tình cảm đùm bọc am hiểu cảm như ” dường cơm sẻ áo”…) cùng ” xẻ” (việc sử dụng đơn phẩy dửng như cưa, dao… được chia/bốc đơn đối tượng đền là hữu ảnh theo bề dọc); hay phân biệt nghĩa cạc pca ngôn qua cạch pca âm như ” Không xa đâu Trường Sa ơi”/ ” – Anh ăn trưa chửa? – Anh chửa ăn trưa! / Của nhà chồng em trồng trọt đấy/ Loài trâu bò lệ Á/ Da cô ấy chừng nào trắng ra…”. Đó là những bây giờ tượng ngôn của rất khó phân biệt giả dụ giản lược cạc chữ viết cái theo đề xuất!

4. Nguim nghẽn PGS đem ra là cải tiến tiếng Việt là mỗi một âm vị chỉ ghi kè đơn chữ viết cái (ký từ).

Tuy nhiên, cạch khắc phục mực tàu PGS lại nảy đơn mạng vchèn đề mới như sau:

– Sẽ có dài ăn nhập đơn chữ viết giả dụ quẩy trong suốt nó giàu âm. Ví dử: c giả dụ cư trú chứa chấp hai âm tr và ch; z cư trú chứa chấp r, d và gi. Bất cập đấy dẫn đến sự từ loại vứt đơn bộ phận âm vị chẳng chỉ tiến đánh chết đi bụng tính lạc phong phú, đặc dung nhan trong suốt Tiếng Việt mà đương dẫn đến những cùng âm rất khó phân biệt như thoả nói ở phần 2 & 3.

– Hoặc quả lại, đơn âm đã bây giờ hữu trong suốt giàu chữ viết cái khác rau.

Quan áp khúc ” Thử nghiệm trực đấu” mực tàu PGS Bùi Hiền – khúc trích báo Nhân dân – 16-12-2017, có dài ăn nhập như âm ă ghi là a trong suốt âm tiết ” cạch”; âm ă lại ghi là ă trong suốt âm tiết ” căn” (li “… đơn kác kăn kơ, bài bản…”).

– Theo vốn dĩ nghẽn chấynh tả bây giờ hành, giả dụ vốn dĩ âm cặp uô/ ươ/iê là âm giữa vần thì ghi uô (rau muống), ghi ươ (tương đương), ghi iê (tiếng Việt), đương giả dụ đứng chừngc lập chẳng có âm chót vần thì dời vách ua (mua); ưa (mưa); ia (tia). Hàng trăm năm nay, sự dời âm nào chẳng đương là vchèn đề cùng người sử dụng tiếng Việt.

Nay theo đề xuất mực tàu PGS Bùi Hiền, chữ viết a chỉ thu que a, và cạc dài ăn nhập a đọc là ô (mua) sẽ giả lại là “muô”; a đọc là ơ (mưa) sẽ giả lại là ” mươ”; a đọc là ê (tia) sẽ giả lại là “tiê”; a đọc là ă (tay) sẽ giả lại là ” tăy” . Tuy nhiên, dài ăn nhập âm â ghi â và ớ như trong suốt cạc âm tiết: “tân” và “tớ” sẽ là bây giờ tượng đơn âm xuất bây giờ ở hai chữ viết cái trong suốt khi giả dụ tuân hệ thống cải tiến theo vốn dĩ nghẽn đơn chữ viết ghi đơn âm thì chữ viết ” tớ” giả dụ dời vách ” tấ”! Vậy là vốn dĩ nghẽn đơn chữ viết ghi đơn âm mực tàu PGS thoả chẳng triệt được luôn trong suốt chấynh hệ thống mực tàu ông!

5. Đề xuất bốc đơn vẻ mực tàu chữ viết “n”, tháp luôn cùng chữ viết “h” được thu que ” nhờ” (nh) là đơn đề xuất rất khó thuyết phục cả bay bụng tính khoa học lầm thẩm mỹ!

6. Sự cải tiến cùng bộ chữ viết Tiếng Việt sẽ tạo ra sự chắc khúc mực tàu đơn tuổi văn đâm dân tộc! Lần của nhất, mạng đông người Việt Nam thoả khó khăn trước những di sản văn đâm, lịch sử sử dụng Hán của; đương dò nào lại là khó khăn thiệt éo le trước di sản sử dụng Việt của!

PGS nói chẳng cần in lại rành bộ sách báo, chèn phẩm, sách giá nhưo khoa, hiệp cùng kinh tế, giấy má…, vì cho rằng những người biết quốc của đã im bụng sử dụng ắt những của đấy đến cả đời! Vậy giả dụ đề xuất nào được thuc bây giờ, những đời con cháu chúng ta sẽ thu nạp di sản văn đâm sử dụng chữ viết quốc của ngày nay như cầm nào giả dụ chẳng biết cùng thì hai hệ thống ngôn của?

Đưa ra giải pháp “in đơn mạng tác phẩm văn thơ từ cấp thiết được phổ cập chóng vánh” như thì sử dụng chữ viết quốc của thay chữ viết Hán đầu cầm kỉ trước sẽ kệ nhiên loại vứt đơn đa mạng di sản văn đâm dân tộc (vì chưng giả dụ in lại giàu sẽ là đơn vchèn đề quá to cho ngân sách).

PGS chứng dẫn giấy khai sinh tiền Pháp in ba của chữ viết: chữ viết Pháp, chữ viết Nho, chữ viết quốc của (!), giả dụ theo sáng kiến nào, cây tiền tài, tiến đánh lực, thì kì… in chèn sẽ to cấp bao lăm dò 9% hà tiện được mà ông cho rằng cải tiến mới sẽ đem lại?

Đó là đơn cặp nghĩ suy ban sơ bay những bất cập giả dụ chúng ta vận dửng đề xuất cải tiến tiếng Việt mực tàu PGS Bùi Hiền.