Tưởng dễ mà hẳn gì bạn đoán đặt phim hành động Mỹ chỉ qua 1 bắt ảnh

Thử lục trí tưởng đặt đoán phim Mỹ và những diễn viên hành động nổi danh chỉ qua đơn bắt hình.

1Đây là đơn cỗ phim sử thi cổ trang mực Mỹ phát hành năm 2000

A. Phim Chiến chiếm giữa cạc tại sao

B.

Phim Apocalypto

C.

Phim Võ sĩ giác tiếp tục

D. Phim Taken
Bấm ra bất kì vị trí nào là trên sườn hình đặt lựa