Vì sao Mỹ khước từ nhập cảng cá tra hun khói?

Nguyên nhân dịp là lô dãy đặt dán mác là nhỉ đặt xử lý cọ hổ lốn danh thiếp đâm chồng…

Vì sao Mỹ khước tự nhập cảng cá tra hun khói? - 1

Mỹ khước tự nhập cảng cá tra hun khói

Hiệp gia tộcp Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam cho biết, sau khi khước tự cập cảng lô dãy 39.000 pound phi lê cá swai (cá da suôn sẻ cgia tộcc gia tộc siluriformes) lao khói, Cơ quan lại thanh tra an toàn thật phẩm (FSIS), Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ sẽ chẳng cho phép sản phẩm cá tra nào là thứ Việt Nam xử lý cọ “hun khói chẳng bởi” ra nác nào trong suốt thời kì tới. Trước đấy, ngày 16/1, FSIS nhỉ khước tự du nhập lô dãy 39.000 pound “philê cá swai lao khói” đông nóng tự Việt Nam đem ra cảng Los Angeles, California.

Nguyên nhân dịp là lô dãy đặt dán mác là nhỉ đặt xử lý cọ hổ lốn danh thiếp đâm chồng và khí có chứa chấp carbon monoxide đặt dùng đặt giữ màu sắc, kết cấu và hương bởi thứ giết. FSIS cho biết sẽ đấu ngăn chặn việc nhập cảng sản phẩm nào cho tới khi Cục Quản lý thật phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) gấp xác nhận là “an toàn” (GRAS) đối xử cùng việc dùng hun khói chẳng bởi cho gia tộc siluriformes.