Vụ phụ huynh “bồi dưỡng” cho dài 157 triệu: Kiểm chấm hiệu trưởng

Thu mức phụ huynh dãy trăm triệu cùng đặt chi danh thiếp khoản chẳng đúng quy toan hay chửa đặt gấp có thẩm quyền cho phép, một hiệu cả bị đề nghị kiểm điểm bổn phận.

Ngày 28-12, Văn buồng UBND huyện Hiệp Đức, thức giấc Quảng Nam cho biết ông Nguyễn Như Công, Chủ ngoẻo UBND huyện nào, hẵng ký quyết toan bay việc xử lý kết luận thanh tra toàn diện danh thiếp hoạt động thu chi tài chính tại Trường Mầm non Măng Non (thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức).

Theo đấy, Chủ ngoẻo UBND huyện Hiệp Đức đề nghị Phòng GD-ĐT huyện Hiệp Đức kiểm điểm bổn phận đối xử cùng bà Võ Thị Minh Tâm, Hiệu cả Trường Măng Non.

Vụ phụ huynh "bổ dưỡng" cho dài 157 triệu: Kiểm điểm hiệu cả - 1

Bà Võ Thị Minh Tâm bị đề nghị kiểm điểm bổn phận

Yêu cầu bà Tâm có bổn phận thu hồi, nạp 44,4 triệu cùng hẵng chi sai ra nguồn thỏa thuận thu niên gia tộcc 2017-2018 đặt phục mùa một mạng nhiệm mùa cầm ba má gia tộcc trò trong suốt công tác nuôi dưỡng, dạy gia tộcc.

Trong đấy, chi dư 50.000 cùng; chi ngia tộcn vệ sinh danh thiếp chừng chẳngng từ chẳng bảo đảm 19,98 triệu cùng; danh thiếp khoản chi chẳng phục mùa trực tiếp chăm nom nửa trọ 24,37 triệu cùng (gồm chi ngia tộcn vệ sinh chăm nom lượng cảnh hè 9 triệu cùng; chi khen thưởng gia tộcc trò 7 triệu cùng; chi phục mùa danh thiếp hoạt động sinh hoạt, hội thi mức danh thiếp cháu và hoạt động mức dài 8,87 triệu cùng).

Chủ ngoẻo UBND huyện Hiệp Đức cũng đề nghị chỉnh đốn trong suốt công tác quản lý, chẳng thu hồi hơn 237 triệu cùng, gồm: Các khoản chi tu sửa bé và mua sắm đồ dùng niên gia tộcc hơn 185,6 triệu cùng; danh thiếp khoản chi trong suốt ngân sách liền hẵng bố trí hơn 10,4 triệu cùng; chi mua thẻ bảo hiểm cho nhân viên gấp dưỡng 1,2 triệu cùng; chẳngng từ chi chẳng bảo đảm hơn 75,8 triệu cùng.

Theo kết luận thanh tra, trong suốt danh thiếp niên gia tộcc 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 bà Võ Thị Minh Tâm, hiệu cả, chủ account, hẵng chẳng cầm ép kịp thời danh thiếp văn bản quy toan mức gấp trên bay quản lý đối xử cùng danh thiếp khoản thu thỏa thuận đặt thực hành một mạng nhiệm mùa cầm ba má gia tộcc trò trong suốt công tác nuôi dưỡng, dạy gia tộcc trò. Do đấy hẵng trao nguồn thỏa thuận nào cho ban đại diện ba má gia tộcc trò ký chuẩn y thu chi; chẳngng từ thu chi chẳng có kế toán ký.

Vụ phụ huynh "bổ dưỡng" cho dài 157 triệu: Kiểm điểm hiệu cả - 2

Trường Mầm non Măng Non hẵng thu mức phụ huynh giàu khoản chẳng đúng quy toan

Ngoài ra, nhà dài hẵng thu, chi danh thiếp khoản kinh phí tu sửa bé và mua sắm trang bòn bị nhà dài, danh thiếp phương tiện phục mùa gia tộcc tập, sinh hoạt mức gia tộcc trò (hơn 185,6 triệu cùng) chẳng đặt gấp có thẩm quyền công nhận cùng ý; chi tính sổ những khoản chẳng đúng quy toan như chi tiền điện cắn sáng, tiền rác rưởi thải loại, tiền nác sinh hoạt trong suốt khi ngân sách quốc gia hẵng bố trí (mặc dù chẳng chi), mua thẻ bảo hiểm cho nhân viên gấp dưỡng, chi dư, chẳngng từ chẳng bảo đảm, chi chẳng đúng mục đích phục mùa nửa trọ. Trưởng ban đại diện ba má gia tộcc trò ký chuẩn y thu, chi danh thiếp khoản thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà dài là chẳng đúng quy toan…

“Công tác quản lý tài chính mức nhà dài đối xử cùng danh thiếp nguồn kinh phí là căn bản đặt, riêng việc tổ chẳngc quản lý nguồn thu thỏa thuận đặt thực hành một mạng nhiệm mùa cầm ba má gia tộcc trò trong suốt công tác nuôi dưỡng, dạy gia tộcc đương có một mạng sơ sót khăng khăng, việc huy động khoản thỏa thuận mức phụ huynh đặt chi một mạng nội dung chẳng đúng quy toan là do nguồn kinh phí liền ngân sách phân bổ năm 2014, 2015 ít, chẳng đủ chi danh thiếp hoạt động liền. Đây là những khuyết điểm đem nhân tố khách quan, thực tại danh thiếp khoản tiền trên hẵng tới cùng nhân viên, người cần lao và người cung gấp dịch mùa chẳng chẳng có diễn tả bị động, tư túi cá nhân chủ nghĩa” – kết luận thanh tra nêu.

Trước đấy, giàu phụ huynh có con theo gia tộcc tại Trường Măng Non hẵng có một tới Báo Người Lao Động phản ảnh đầu niên gia tộcc, gia tộc nếu đấyng rất giàu khoản tiền cho con. Đặc bặt, giàu phụ huynh bức xúc cho rằng bảng dự toán kinh phí huy động danh thiếp khoản đấyng hùn thỏa thuận mức ba má gia tộcc trò có giàu khoản thu quá cao và vô lý, trong suốt đấy riêng tiền bổ dưỡng cho cán bộ, nhân viên mức dài lên tới 157 triệu cùng (xem ảnh).

Vụ phụ huynh "bổ dưỡng" cho dài 157 triệu: Kiểm điểm hiệu cả - 3

Sau khi Báo Người Lao Động thông báo, Chủ ngoẻo UBND huyện Hiệp Đức hẵng đề nghị thanh tra toàn diện danh thiếp hoạt động thu chi tài chính tại dài nào.