Xuất khẩu điện thoại, máy tính đạt 243 triệu USD trong suốt 7 ngày Tết

Trong 7 ngày hắn Tết Mậu Tuất tự 14 đến 20/2/2018, xuất khẩu máy vi tâm tính, điện thoại, sản phẩm điện tử và lẻ kiện đạt 243 triệu USD, choán đến 84% trong suốt tổng kim ngạch xuất khẩu mức trưởng nác.

Xuất khẩu điện thoại, máy tâm tính đạt 243 triệu USD trong suốt 7 ngày Tết - 1

Samsung tắt góp phần to ra kim ngạch xuất khẩu.

Theo số liệu thống kê mức Tổng cục cằn Hải quan lại, trong suốt thời kì 7 ngày hắn Tết Mậu Tuất năm 2018 (tự 14 đến 20/2), tổng kim ngạch xuất nhập trưởngng sơ bộ mức trưởng nác đạt 893 triệu USD, tăng khoẻ 47% so cùng cơ hội hắn Tết Đinh Dậu 2017.

Trong đấy, kim ngạch xuất khẩu là 289 triệu USD, tăng cận 50% và kim ngạch nhập trưởngng là 604 triệu USD, tăng 45,7%.

Các mặt dãy xuất khẩu cốt tử là máy vi tâm tính, điện thoại, sản phẩm điện tử và lẻ kiện (bao gồm 2 dúm dãy máy vi tâm tính, sản phẩm điện tử và lẻ kiện; điện thoại danh thiếp loại và lẻ kiện) cùng kim ngạch đạt 243 triệu USD, choán đến 84% trong suốt tổng kim ngạch xuất khẩu mức trưởng nác trong suốt thời kì hắn Tết Mậu Tuất 2018.

Ở bề trái lại, mặt dãy nhập trưởngng máy vi tâm tính, điện thoại và lẻ kiện cũng đạt đến con số 354 triệu USD.